Witalabostäder
Huvudmeny
Lyssna

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos Witalabostäder AB, både nya och befintliga hyresgäster.

Syftet är att samma regler ska gälla för alla bostadssökande och att reglerna därför ska vara så enkla som möjligt att tillämpa.

Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och vår uttalade uppfattning.

För att kunna erbjudas en lägenhet måste du vara registrerad med intresseanmälan som bostadssökande via Mina sidor Länk till annan webbplats. eller vid personligt besök i vår Bobutik. Det är inte tillåtet att stå i kö hos Witalabostäder genom tredjepartsregistrering eller andra tredjepartstjänster.

En intresseanmälan är aktivt för en period av 12 månader. Intresseanmälan förlängs för en ny tolvmånadersperiod varje gång som en sökande ändrar sina registreringsuppgifter eller genom att muntligen kontakta vår Bobutik. Intresseanmälan är personlig och kan ej överlåtas på annan person. Sker ingen aktivitet under 12 månader raderas intresseanmälan från Witalabostäders kö.

Tackar man nej till tre erbjudanden utan orsak eller missar att svara vid två erbjudanden, så spärras möjligheten att söka lägenhet under de kommande sex månaderna. Den sökande behåller sina köpoäng och dessa finns kvar när de sex månaderna löpt ut.

Detta gäller för att få hyra hos oss

 • Du måste vara 18 år och myndig.
 • Du får inte ha skulder till Witalabostäder.
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar. Vi tar kreditupplysning. Vi accepterar borgenär.
 • Du får inte ha allvarliga störningsanmärkningar. Vi tar referenser hos nuvarande hyresvärd innan vi skriver kontrakt.
 • Du måste acceptera och följa Witalabostäders ordningsregler.
 • Du måste ha inkomster så att du kan betala din hyra.
  Med inkomster menar vi:
  - lön från fast arbete eller vikariat minst sex mån. Visa nyskrivet arbetsgivarintyg.
  - studiebidrag eller studielån. Visa intyg från CSN.
  - pension, handikappersättning, sjukersättning eller annat av myndighet beviljat stöd. Visa intyg.
  - A-kassa. Du måste ha minst 180 dagar kvar. Visa intyg.
  - etableringsersättning för nyanlända flyktingar. Visa intyg.
  - bankmedel och dylikt.

Skärpta regler för att hyra ut lägenheter i andra hand

Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

Andrahandshyrans storlek

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader. Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Inneboende

Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboendesituation. Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

Lägenhetsbyte

Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Både hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och den som lägenheten överlåts till ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år.

Olagligt i vissa fall

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög.
Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Överlåtelse av hyreskontrakt

Efter prövning av betalningsförmåga kan överlåtelse av hyreskontrakt accepteras. Överlåtelse är endast aktuell mellan närstående medlemmar i familj där den som ansöker om överlåtelse är folkbokförd i bostaden minst tolv månader. För att överlåtelse ska godkännas får det inte förekommit störningar eller skadegörelse i boendet.

Senast uppdaterad

Navigera vidare

Witalabostäder AB

Besöksadress: Stålvägen 9 A, Vetlanda

Postadress: 574 80 Vetlanda

Bobutiken: 0383-966 00
Jourtelefon: 010-470 51 84
E-post: info@witalabostader.se