Witalabostäder
Huvudmeny
Lyssna

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos Witalabostäder AB, både nya och befintliga hyresgäster.

Syftet är att samma regler ska gälla för alla bostadssökande och att reglerna därför ska vara så enkla som möjligt att tillämpa.

Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och vår uttalade uppfattning.

För att kunna erbjudas en lägenhet måste du vara registrerad med intresseanmälan som bostadssökande via Mina sidorlänk till annan webbplats eller vid personligt besök i vår Bobutik.

En intresseanmälan är aktivt för en period av tolv månader. Du förlänger din intresseanmälan för en ny period varje gång som du ändrar dina registreringsuppgifter eller genom att muntligen kontakta vår Bobutik. Intresseanmälan är personlig och kan inte överlåtas på annan person.

Tackar du nej till tre erbjudanden utan orsak faller du ur kösystemet och börjar om din kötid.

Detta gäller för att få hyra hos oss

 • Du måste vara 18 år och myndig.
 • Du får inte ha skulder till Witalabostäder.
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar. Vi tar kreditupplysning. Vi accepterar borgenär.
 • Du får inte ha allvarliga störningsanmärkningar. Vi tar referenser hos nuvarande hyresvärd innan vi skriver kontrakt.
 • Du måste acceptera och följa Witalabostäders ordningsregler.
 • Du måste ha inkomster så att du kan betala din hyra.
  Med inkomster menar vi:
  - lön från fast arbete eller vikariat minst sex mån. Visa nyskrivet arbetsgivarintyg.
  - studiebidrag eller studielån. Visa intyg från CSN.
  - pension, handikappersättning, sjukersättning eller annat av myndighet beviljat stöd. Visa intyg.
  - A-kassa. Du måste ha minst 180 dagar kvar. Visa intyg.
  - etableringsersättning för nyanlända flyktingar. Visa intyg.
  - bankmedel och dylikt.

Överlåtelse av hyreskontrakt

Efter prövning av betalningsförmåga kan överlåtelse av hyreskontrakt accepteras. Överlåtelse är endast aktuell mellan närstående medlemmar i familj där den som ansöker om överlåtelse är folkbokförd i bostaden minst tolv månader. För att överlåtelse ska godkännas får det inte förekommit störningar eller skadegörelse i boendet.

Senast uppdaterad 2018-11-30

Navigera vidare

Witalabostäder AB

Besöksadress: Stålvägen 5 C, Vetlanda

Postadress: 574 80 Vetlanda

Bobutiken: 0383-966 00
Jourtelefon: 010-470 51 84
E-post: info@witalabostader.se